Contacto

Estou a observar como hai lectores habituais deste sitio que son uns ratas e pola súa timidez non se atreven a deixar comentarios nas anotacións. Para tod@s eles habilito estes buzóns onde poderedes envia-las vosas queixas, críticas, suxerencias ou o que vos saia do carallo.

BUZÓN 1:

correo-quente.jpg

A aquí serán remitidas automaticamente as vosas mensaxes de apoio, louvanzas e críticas constructivas, as cales se terán moi en conta e serán respostadas en canto estean no seu debido punto de coción.

BUZÓN 2:

correo-spam.jpg

Nesta caixa terá cabida o correio lixo, publicidade, mensaxes de trolls, insultos variados… que coma supoñedes irán na maior parte dos casos ao retrete. A unha pequena minoría se cadra os teño en conta e incluso pode que os resposte, pero isto non volo garantizo.

O enderezo de ámbolos dous é o mesmo, de vós depende en que buzón rematen:

otraveseiro@gmail.com